Jesteś tu:

Strona główna > O firmie

O firmie

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI SA. W maju 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI SA.

Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadziły działalność inwestycyjną w dziedzinach związanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.

W listopadzie 2011 roku do EQUES Investment TFI SA dołączył pan Tomasz Korab, który wraz z zespołem rozszerzył działalność Towarzystwa o EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z czterema wydzielonymi subfunduszami. Oferta Towarzystwa została rozszerzona o fundusz kierowany do szerokiego grona Inwestorów. EQUES SFIO tworzą subfundusze EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny.

Równolegle z utworzeniem specjalistycznego funduszu otwartego zamierzamy kontynuować działalność inwestycyjną wykraczającą poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.

Zgodnie z tą filozofią w maju 2012 roku został utworzony EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, który stwarza możliwości inwestowania w atrakcyjne aktywo, jakim są wierzytelności.

W grudniu 2013 roku został uruchomiony EQUES Total Return FIZ - fundusz absolutnej stopy zwrotu inwestujący w szerokie spektrum instrumentów na różnych płynnych rynkach, przy zastosowaniu sprawdzonej, elastycznej strategii inwestycyjnej.

Stale pracujemy nad kolejnymi atrakcyjnymi pomysłami inwestycyjnymi, które w najbliższej przyszłości będą rozszerzać naszą ofertę o nowe rozwiązania pozwalające wzbogacać portfele inwestycyjne naszych Klientów.

Łączna wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na koniec 2014 roku wyniosła ponad 1,09 mld zł.

Jakość świadczonych przez nas usług ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego starannie dobieramy partnerów, którzy wspierają nas w trakcie całego procesu obsługi funduszy inwestycyjnych.

Nad bezpieczeństwem środków naszych Inwestorów czuwają renomowane Banki depozytariusze: ING Bank Śląski SA oraz mBank SA.

Audytorzy: Ernst & Young Audit Sp. z o.o. oraz MAC Auditor Sp. z o.o. kontrolują działanie Depozytariusza i Towarzystwa, a także dwa razy w roku weryfikują księgi i sprawozdania funduszy.

Obsługą zleceń oraz dbaniem o poprawność procesu rozliczeń z Uczestnikami zajmuje się agent transferowy: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.