19.06.2019

Czyste zyski z zielonej energii. EQUES Fotovoltaica FIZ rozlicza się z Inwestorami.

Miło nam poinformować, że 19 czerwca 2019 roku EQUES Fotovoltaica FIZ dokonał automatycznego końcowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych i wypłacił Uczestnikom ponad 63 mln złotych. Wg ostatniej wyceny na dzień 18 czerwca 2019 roku, całkowita stopa zwrotu Funduszu (z uwzględnieniem wypłaconego dochodu) od początku działalności wyniosła 29,80%.

EQUES Fotovoltaica FIZ został założony we wrześniu 2015 roku. Był to pierwszy fundusz na rynku z ekspozycją na zagraniczny sektor fotowoltaiki i jednocześnie kolejny fundusz dywidendowy pod zarządzaniem naszego Towarzystwa. Do czerwca 2017 roku przeprowadził 10 emisji certyfikatów inwestycyjnych, a za pozyskane aktywa sukcesywnie nabywał kolejne elektrownie fotowoltaiczne w Czechach. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego portfel liczył 5 farm o łącznej mocy blisko 12 MW. Od zakupu pierwszej elektrowni w czerwcu 2016 roku Fundusz uzyskiwał regularne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co umożliwiło wypłaty dochodu dla Inwestorów w trakcie trwania Funduszu:
- w formie dywidendy w wys. 6,41% wartości aktywów netto w marcu 2017 roku,
- poprzez częściowy wykup certyfikatów w wys. 6% wartości aktywów netto w lutym 2018 r.

Na wzrost wartości aktywów netto Funduszu wpłynęła także przeprowadzona optymalizacja operacyjna, techniczna i finansowa portfela farm.

O likwidacji zdecydował upływający czas trwania Funduszu - był on założony na czas określony, od początku naszą intencją było rozliczenie inwestycji w okresie pomiędzy 30 września 2018 roku a 30 września 2019 roku. Towarzystwo dołożyło więc wszelkich starań, aby pozyskać inwestora i sfinalizować transakcję sprzedaży portfela farm PV zgodnie z pierwotnymi założeniami.  Wypłaty zrealizowane zostaną 3 miesiące wcześniej, co mamy nadzieję, będzie satysfakcjonujące dla Inwestorów.  

Tomasz Korab, Prezes Zarządu:
W codziennej pracy naszym głównym zadaniem jest realizacja celów inwestycyjnych, ale nie zapominamy także o działaniach opartych na idei odpowiedzialności za otoczenie. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są wszelkie zachowania proekologiczne, to już nie moda, a po prostu konieczność. Tym bardziej cieszy nas, że EQUES Fotovoltaica FIZ, oprócz wypracowania atrakcyjnej stopy zwrotu dla Uczestników, miał także swój udział w rozwoju przyjaznej dla środowiska branży OZE. Dotychczas inwestowaliśmy tylko u naszego południowego sąsiada a wybór ten był podyktowany wysokim poziomem rozwoju, stabilnością i dojrzałością czeskiego sektora fotowoltaiki, dającego szerokie możliwości wyboru aktywów. Zarządzając EQUES Fotovoltaica FIZ zdobyliśmy know-how i doświadczenie, które pozwala nam racjonalnie ocenić możliwości inwestycyjne w sektorze fotowoltaiki na innych rynkach. Niewykluczone więc, że w przyszłości utworzymy fundusz o podobnej polityce inwestycyjnej, mamy nadzieję, że skoncentrowany na Polsce.”