RODO

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) przedstawia poniżej istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przetwarzania danych.

Ogólna klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez EQUES Investment TFI SA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment TFI S.A

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dłużników funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez EQUES Investment TFI SA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji przez EQUES Investment TFI SA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawartymi umowami przez EQUES Investment TFI SA

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w webinarze organizowanym przez EQUES Investment TFI SA

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Maciej Barszczewski – Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Kaźmierczak – Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Tel.: +48 (22) 379 46 00, rodo@eitfi.pl