Nasza misja

E (Empathy) – „przede wszystkim Klient” to motto przyświeca nam na każdym etapie naszej pracy. Staramy się odpowiadać na potrzeby Klientów. Niezwykle cenimy zaufanie, jakim nas obdarzają, powierzając nam swoje pieniądze. Mamy świadomość, że bez Klientów nasza firma po prostu nie mogłaby istnieć. 

Q (Quality) – naszym priorytetem jest najwyższa jakość proponowanych rozwiązań inwestycyjnych. W procesie tworzenia nowych funduszy poddajemy szczegółowej analizie wiele projektów biznesowych, żeby w efekcie końcowym wybrać jedno, w naszej ocenie najbardziej wartościowe rozwiązanie, które przyniesie zyski wszystkim zaangażowanym stronom na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka. Przez cały okres działalności każdego z funduszy dokonujemy systematycznych przeglądów ryzyka i jakości zarządzania.

U (Unique) – dostarczamy rozwiązania, które są oryginalne i niepowtarzalne na rynku. Nie kopiujemy cudzych pomysłów, szukamy ciekawych i nieeksplorowanych przez konkurencję obszarów działalności, interesujących aktywów bazowych czy nowatorskich strategii inwestycyjnych. Jednocześnie nie podejmujemy się każdego projektu, tworzymy i zarządzamy tylko takimi funduszami, których funkcjonowanie doskonale rozumiemy i jesteśmy głęboko przekonani, że robimy to dobrze. 

E (Excellence) – nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, ale także osoby młode, dopiero rozpoczynające zawodową karierę. Zatrudniamy pracowników, którzy nie tylko mają szeroką wiedzę, ale dla których tematyka rynków kapitałowych jest prawdziwą pasją, ludzi pełnych energii i nowych pomysłów, twórczych, zaangażowanych, stale podnoszących swoje kompetencje i gotowych do pracy w dynamicznie działającej firmie. Razem tworzymy zgrany i zmotywowany zespół, podzielamy te same wartości i stosujemy te same zasady. Przyjazne środowisko pracy, dobre wzajemne relacje i atmosfera współpracy sprzyjają stałemu podnoszeniu efektywności naszych pracowników.

S  (high Standards) – naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań inwestycyjnych, w których interes Klienta zawsze jest postawiony na pierwszym miejscu, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne w biznesie. Wierzymy, że kapitał można zdobywać i pomnażać uczciwie, a nie za wszelką cenę. Nadrzędną wartością jest dla nas wiarygodność, zabiegamy o nią codziennie okazując szacunek Klientom i partnerom, prowadząc transparentną i rzetelną politykę informacyjną, będąc odpowiedzialnym, lojalnym i uczciwym partnerem oraz troskliwym pracodawcą. 

Prezes Zarządu

Tomasz
Korab

Na rynku kapitałowym od 22 lat. Licencje: doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz maklera papierów wartościowych nr 1581. W EQUES Investment TFI SA od listopada 2011 r.

Członek Zarządu

Kamil
Chylak

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000. Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482. W EQUES Investment TFI SA odpowiada m.in. za Departament Administrowania i Rozliczeń Funduszy, Departament Zarządzania Ryzykiem, Departament Finansowo-Księgowy oraz Departament Operacji i Rejestrów.

Członek Zarządu

Jakub
Liebhart

CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 655, licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od maja 2013 r.

Kadra menadżerska

Katarzyna
Strykowska

Prokurent, Dyrektor Departamentu Sprzedaży
Więcej

Piotr
Fuliński

Prokurent, Dyrektor Departamentu Rozwoju
Więcej

Rada nadzorcza

Jerzy
Kobyliński

Przewodniczący RN, Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej
Więcej

Krzysztof
Fąferek

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1979-1985)
Więcej

Paweł
Gricuk

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Więcej

Radosław
Koszewski

Profesor ekonomii
Więcej

Łukasz
Osiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2004 roku.
Więcej