KONTAKT

Eques Investment TFI SA
Oddział w Warszawie:

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 379 46 00
fax: (+ 48) 22 379 46 10
Siedziba:
ul. Chłopska 53
80-350 Gdańsk
tel.: (+ 48) 58 761 00 00
fax: (+ 48) 58 761 00 01
NIP: 584-258-36-25
REGON: 220204940
KRS: 0000251346
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego:
1 853 000,00 zł

Kontakt dla Klientów

Infolinia EQUES SFIO
Tel.: +48 (22) 379 46 00
Oddział w Warszawie
Tel.: +48 (22) 379 46 00
Fax: +48 (22) 379 46 10
warszawa@eitfi.pl

Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych

Tel.: +48 (22) 379 46 00
rodo@eitfi.pl

Kontakt dla Mediów

Agnieszka Pruss
Tel.: +48 (22) 379 46 08
agnieszka.pruss@eitfi.pl

Kontakt dla Dłużników

EQUES Debitum FIZ
Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego
Tel./Fax: +48 (71) 756 77 60
kontakt@kancelaria-signi.pl
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj