Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 338,48 30.11.2023 0,09% 0,61% 1,34% 8,83% 9,93% 14,50% 26,24% string(5) "33.85" 33,85%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 665,33 30.11.2023 -0,20% 1,99% 2,43% 13,31% 14,19% 36,63% 56,51% string(5) "83.83" 83,83%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 011,20 30.11.2023 0,06% 2,44% 4,22% 33,94% 36,24% 67,82% - string(6) "101.01" 101,01%
EQUES Obligacji 12,66 27.11.2023 -0,08% 2,51% 1,93% 12,04% 14,47% -3,43% 1,77% string(4) "26.6" 26,60%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 250 187,70 B: 269 508,97 31.10.2023  A: 0,68% B: 0,74%  A: 0,68% B: 0,74%  A: 1,87% B: 2,11%  A: 6,79% B: 7,51%  A: 8,63% B: 9,56%  A: 23,12% B: 29,76%  A: 43,09% B: -  A: 150,19% B: 46,15%
EQUES Creditum FIZ NFW 299 625,94 31.10.2023 0,40% 0,40% 1,23% 5,06% 5,96% 11,99% 26,51% string(17) "76.25055294117647" 76,25%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 219 540,83 B: 232 047,03 31.10.2023  A: 0,45%1 B: 0,62%1  A: 0,45%1 B: 0,62%1  A: 1,00%1 B: 1,39%1  A: 4,00%1,2 B: 5,00%1,2  A: 6,51%1 B: 8,04%1  A: 17,80%1 B: 22,14%1  A: -1 B: -1  A: 30,15%1 B: 37,17%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 678,16 B: 1 812,42 31.10.2023  A: 0,45% B: 0,60%  A: 0,45% B: 0,60%  A: 1,44% B: 1,81%  A: 5,29% B: 6,61%  A: 7,04% B: 8,63%  A: 21,17% B: 28,29%  A: 41,48% B: -  A: 67,52% B: 42,71%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 199 828,87 27.11.2023 0,00% - - - - - - string(5) "-0.02" -0,02%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 204 038,98 31.10.2023 0,84% 0,84% 1,93% - - - - string(4) "3.21" 3,21%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
2 Stopa YTD dla EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS liczona od 15 stycznia 2023 r.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
						SELECT 
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-11-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-08-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2020-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2018-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2013-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1665.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd