Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze rynku kapitałowego
EQUES Akumulacji Majątku FIZ 1 378,92 31.03.2024 - 0,58% 1,94% 1,94% 8,52% 12,20% 27,80% - string(5) "37.89" 37,89%
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ 1 770,33 31.03.2024 -0,02% 1,23% 3,13% 3,13% 16,57% 31,16% 63,07% - string(5) "95.42" 95,42%
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ 2 181,84 31.03.2024 -0,01% 1,54% 3,58% 3,58% 25,72% 54,86% 107,38% - string(6) "118.06" 118,06%
EQUES Obligacji 13,00 08.04.2024 -0,84% -0,99% -0,08% -0,91% 9,34% -0,31% 4,08% 14,44% string(18) "30.000000000000004" 30,00%

Fundusze zamknięte niepubliczne

Wycena Data Zmiana Miesiąc 3 miesiące YTD Rok 3 Lata 5 Lat 10 Lat MAX
Fundusze wierzytelności
EQUES Debitum FIZ NFW  A: 259 621,71 B: 279 506,76 31.03.2024  A: 0,69% B: 0,63%  A: 0,69% B: 0,63%  A: 2,19% B: 2,21%  A: 2,19% B: 2,21%  A: 8,71% B: 9,08%  A: 24,55% B: 29,20%  A: 45,50% B: -  A: 114,66% B: -  A: 159,62% B: 51,58%
EQUES Creditum FIZ NFW 307 515,31 31.03.2024 0,30% 0,30% 1,26% 1,26% 6,09% 13,47% 26,23% - string(16) "80.8913588235294" 80,89%
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW  A: 228 784,79 B: 242 890,54 31.03.2024  A: 0,85%1 B: 1,10%1  A: 0,85%1 B: 1,10%1  A: 2,45%1 B: 2,67%1  A: 2,45%1 B: 2,67%1  A: 6,87%1 B: 8,02%1  A: 20,08%1 B: 24,46%1  A: 34,77%1 B: 42,59%1  A: -1 B: -1  A: 34,77%1 B: 42,59%1
Fundusze rynku niepublicznego
EQUES Hipoteczny FIZ  A: 1 733,93 B: 1 882,08 31.03.2024  A: 0,43% B: 0,49%  A: 0,43% B: 0,49%  A: 2,09% B: 2,51%  A: 2,09% B: 2,51%  A: 7,31% B: 8,61%  A: 21,76% B: 28,46%  A: 41,31% B: -  A: - B: -  A: 73,09% B: 48,20%
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ 205 923,42 31.03.2024 1,44% 1,44% 2,30% 2,30% - - - - string(4) "3.03" 3,03%
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ 210 618,60 31.03.2024 0,73% 0,73% 1,86% 1,86% - - - - string(4) "6.53" 6,53%

1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Nota prawna

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
						SELECT 
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-02' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ever,
						(SELECT (1770.33 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 84 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd