Bezpieczne logowanie

1. Sprawdź czy adres strony wygląda następująco: https://www.eitfi.pl
 
2. Sprawdź, czy w okienku przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. Sygnalizuje ona, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa a połączenie jest szyfrowane. W zależności, od wykorzystywanej przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub pasu stanu w dolnej części ekranu:

      
3.  Klikając dwukrotnie w ikonę kłódki jest możliwość wyświetlenia ogólnych, jak i szczegółowych informacji o certyfikacie. W szczegółach certyfikatu można znaleźć informację, że został on wystawiony dla domeny *.eitfi.pl  

4.  W razie jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa NIE LOGUJ SIĘ ! i skontaktuj się:

a) telefonicznie lub osobiście:
Eques Investment TFI SA
Oddział w Warszawie:

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 379 46 00

Siedziba:
ul. Chłopska 53
80-350
Gdańsk
tel.: (+ 48) 58 761 00 00

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@eitfi.pl.

PAMIĘTAJ:
Użytkownik korzystający ze strony www.eitfi.pl jest chroniony poprzez certyfikat SSL, którego obecność zapewnia go o wierzytelności i prawdziwości strony internetowej. Gdy ikona certyfikatu SSL jest widoczna, użytkownik ma pewność, że jego dane są bezpieczne. Ponadto strona internetowa oraz panel administracyjny są zabezpieczone według bieżących standardów bezpieczeństwa, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz treści na stronie internetowej.
 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną EQUES Investment TFI SA informuje, że korzystanie z Usługi e-mail może się łączyć z zagrożeniem wynikającym z prób phisingu lub instalacji złośliwego oprogramowania tj. wirusów komputerowych mogących uszkodzić komputer lub działać na niekorzyść użytkownika.  Phishing jest rodzajem zagrożenia polegającym na wykradaniu od użytkowników Internetu ich poufnych danych osobowych, haseł dostępowych, loginów itp. Najczęściej atak tego typu polega na podszywaniu się pod oryginalne strony lub e-maile instytucji, gdzie użytkownik, ufając, że jest to prawdziwa strona, podaje poufne informacje takie jak login, numer karty, PIN, itp. Aby ochronić się przed tym zagrożeniem, należy zawsze dokładnie sprawdzić, czy dana strona internetowa lub e-mail są godne zaufania (sprawdzenie adresu strony/nadawcy, certyfikatu strony, jej szyfrowania itp.).
 
Aby uniknąć zagrożenia: Nie odpowiadaj na e-maile zawierające prośby o weryfikację Twoich danych.
EQUES Investment TFI SA nigdy nie wysyła do Uczestników Funduszy próśb o weryfikację danych lub kontrolne zalogowanie się do systemu informacyjnego.
Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego.