06.08.2013

Do Zarządu EQUES INVESTMENT TFI SA dołączyła Marta Gajęcka, która objęła funkcję Prezesa Zarządu.

Marta Gajęcka w latach 2007-2010 była Wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu, a także Zastępcą Gubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Z EQUES INVESTMENT TFI SA Marta Gajęcka związana jest od stycznia 2013 r., kiedy to została powołana do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Marta Gajęcka, Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, karierę zawodową rozpoczęła w 1998 r. w Ministerstwie Finansów, gdzie do 2002 r. pracowała przy negocjacjach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej oraz współpracowała z OECD. W latach 2002 – 2004 Radca ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu, a następnie w latach 2004 - 2006 Radca ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Od listopada 2006 r. do sierpnia 2007 r. pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiadając za współpracę z Unią Europejską oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W okresie 2007 r. do 2010 r. Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, odpowiedzialna za finansowanie inwestycji, a ponadto pełniąca funkcję Zastępcy Gubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od października 2010 r. do listopada 2011 r. Partner w Ernst & Young Polska, Dział Doradztwa Transakcyjnego.

Jesteśmy przekonani, że aktywny udział Pani Marty Gajęckiej w zarządzaniu Towarzystwem - eksperta i menadżera o tak bogatym doświadczeniu w finansowaniu inwestycji m.in. energetycznych i transportowych nie tylko pozwoli na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju biznesowego Towarzystwa, lecz także otworzy nowe szanse na wykorzystanie potencjału Zespołu EQUES Investment TFI w tworzeniu rozwiązań inwestycyjnych spełniających potrzeby najbardziej wymagających Inwestorów.