08.01.2014

EQUES Investment TFI SA po raz czwarty liderem Rankingu Dziennika Gazeta Prawna i Expandera

Z przyjemnością informujemy, że EQUES INVESTMENT TFI uzyskało pierwsze miejsce w grudniowym rankingu wyników inwestycyjnych osiągniętych przez TFI przeprowadzonym przez Expandera i opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna 8 stycznia 2014 roku.

EQUES INVESTMENT TFI od momentu wejścia do zestawienia ( tj. od maja 2013 roku) zostało liderem rankingu po raz czwarty: po czerwcu, lipcu i sierpniu. Było to możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym za cały 2013 rok wszystkich subfunduszy wchodzących w skład funduszu parasolowego EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego - EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny. Wszystkie subfundusze uzyskały najwyższe oceny 5A w rankingu 12mc Analiz Online. EQUES Aktywnej Alokacji oraz EQUES Obligacji zwyciężyły w swoich kategoriach, wyniki EQUES Akcji i EQUES Pieniężny plasują je w czołówce rankingu.  

Wyniki subfunduszy zarządzanych przez EQUES INVESTMENT TFI osiągnięte w 2013 roku zawiera poniższa tabela:  

Dziękujemy Inwestorom za powierzenie nam swoich oszczędności i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami subfunduszy EQUES SFIO na stronie: www.eitfi.pl/fundusze-otwarte.html 

Więcej informacji o rankingu w artykule red. Bartłomieja Mayera pt. „Eques ponownie na fotelu lidera rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych” opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna w dniu 8 stycznia 2014 roku.