03.07.2013

Fundusze EQUES najlepsze po czerwcu

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że EQUES INVESTMENT TFI uzyskało pierwsze miejsce w rankingu wyników inwestycyjnych osiągniętych przez TFI przeprowadzonym przez Expandera i opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna 3 lipca 2013 roku.

Wszystkie subfundusze - EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny wchodzące w skład funduszu parasolowego EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty osiągnęły bardzo wysokie wyniki inwestycyjne w każdym horyzoncie czasowym dzięki czemu EQUES INVESTMENT TFI w zestawieniu Expandera zajął najwyższą pozycję w rankingu. Poszczególne subfundusze zajęły miejsca w ścisłej czołówce, a dwa zwyciężyły w swoich kategoriach. Wyniki subfunduszy zarządzanych przez EQUES INVESTMENT TFI osiągnięte w czerwcu: EQUES Akcji +3,07%, EQUES Aktywnej Alokacji +1,05%, EQUES Obligacji + 0,84%, EQUES Pieniężny +0,38%. Warto tutaj nadmienić, że w kategorii funduszy akcyjnych polskich tylko trzy spośród czterdziestu pięciu funduszy działających na rynku zakończyło czerwiec dodatnim wynikiem a średnia stopa zwrotu funduszy inwestujących w polskie akcje była na poziomie -5,5%. Analizy Online podsumowując wyniki funduszy inwestycyjnych w czerwcu podkreślają, że jedynie 17% ze wszystkich dostępnych na rynku funduszy zakończyło miniony miesiąc z dodatnią stopą zwrotu. Eques Akcji osiągnął w poszczególnych horyzontach czasowych znacząco lepsze wyniki także od indeksu WIG: czerwiec – różnica +9,02%, 3m – różnica +9,69%, YTD – różnica +17,22%, 12m – różnica +14,19% - indeks WIG zanotował wzrost tylko w horyzoncie 12m, podczas gdy Eques Akcji w każdym z ww. horyzontów.

Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami subfunduszy EQUES SFIO na stronie:www.eitfi.pl/fundusze-otwarte

Więcej informacji o rankingu w artykule opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna 3 lipca 2013.