11.02.2013

Rozpoczęcie zapisów na jednostki uczestnictwa Pretium SFIO

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku rozpocznie się przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Pretium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („ Fundusz ”).

Zapisy na jednostki uczestnictwa Funduszu będą przyjmowane wyłącznie bezpośrednio przez Towarzystwo w biurze Towarzystwa w Warszawie przy ulicy Wspólnej 35 lok. 2 (00-519 Warszawa).

Jedynymi podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa Funduszu są spółki akcyjne z siedzibą w Warszawie prowadzące wyłącznie działalność reasekuracyjną w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.