04.10.2021

Informacja o ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BF” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BF”