07.09.2020

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 31 sierpnia 2020 roku wykupił 321 certyfikatów inwestycyjnych.