25.11.2021

Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 30 grudnia 2021 roku.