24.06.2022

Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 29 lipca 2022 roku.