03.08.2021

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ serii U

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii U zakończyła się powodzeniem. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ pozyskał wpłaty netto w wysokości 1.276.595,10 złotych.