31.08.2020

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ serii N

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii N nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii N określoną w statucie Funduszu.