04.10.2021

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ serii W

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii W nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii W określoną w statucie Funduszu.