01.10.2018

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku FIZ serii Y

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii Y nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Akumulacji Majątku FIZ nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii Y określoną w statucie Funduszu.