02.08.2021

Ogłoszenie o WANCI na 28.07.2021 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Towarzystwo”), działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, w załączeniu przekazuje ogłaszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień 28 lipca 2021 roku.