04.04.2023

Ogłoszenie o WANCI na 31.03.2023 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Towarzystwo”), działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, w załączeniu przekazuje ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień 31 marca 2023 roku.