02.09.2022

Ogłoszenie o WANCI na 31.08.2022 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Towarzystwo”), działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, w załączeniu przekazuje ogłoszenie o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień 31 sierpnia 2022 roku.