05.09.2023

Ogłoszenie o WANCI na 31.08.2023 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, ogłasza Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień 31 sierpnia 2023 roku.