25.05.2022

Ogłoszenie zmian statutu 25.05.2022 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 605) („Ustawa”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu