03.01.2019

Ogłoszenie zmian statutu - 3.01.2019r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu.