31.07.2013

Fundusze zarządzane przez EQUES Investment TFI dostępne na platformie internetowej kolejnego dystrybutora.

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj jednostki uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny można nabywać również na internetowej platformie transakcyjnej naszego nowego dystrybutora – Platinum Fund 24 SA.

Subfundusze parasola EQUES SFIO oferowane na platformie Platinum Fund 24 SA wyróżniają się na tle konkurencji wynikami inwestycyjnymi. Poniżej prezentujemy stopy zwrotu subfunduszy w horyzoncie 12M i 3M.

Zespół odpowiedzialny za prowadzenie portalu internetowego Platinum Fund 24 SA posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych. Platinum Fund 24 SA posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych od listopada 2008 r. Platforma oferuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 7 wybranych Towarzystw.

Wszystkim Inwestorom dziękujemy za okazane zaufanie. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z pełną ofertą subfunduszy EQUES SFIO na stronie: www.eitfi.pl/fundusze-otwarte.html