06.08.2013

Fundusze zarządzane przez EQUES INVESTMENT TFI, lidera rankingu Dziennika Gazeta Prawna, w nowym produkcie oszczędnościowo-inwestycyjnym Meritum Banku

Pragniemy poinformować o wprowadzeniu do oferty Meritum Banku lokaty połączonej z inwestycją w wyselekcjonowane subfundusze EQUES Aktywnej Alokacji oraz EQUES Akcji, wchodzące w skład funduszu parasolowego EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Bank po raz pierwszy umożliwił swoim Klientom inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tym bardziej miło nam poinformować, że są to jednostki funduszy EQUES INVESTMENT TFI oraz jeszcze jednego TFI. Nowy produkt Banku pozwala na połączenie dwóch form oszczędzania - połowa zainwestowanych środków jest zdeponowana na 3-miesięcznej lokacie o oprocentowaniu 6 proc. w skali roku, zaś pozostałe 50 proc. przeznaczone jest na zakup jednostek uczestnictwa w wybranym przez Klienta subfunduszu działającym w ramach EQUES SFIO: EQUES Akcji lub EQUES Aktywnej Alokacji. Warto nadmienić, że oba subfundusze osiągnęły najlepsze wyniki inwestycyjne w lipcu i według zestawienia Analizy Online zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach, natomiast EQUES INVESTMENT TFI drugi raz z rzędu zajęło najwyższą pozycję w rankingu wyników inwestycyjnych osiągniętych przez TFI przeprowadzonym przez Expandera i opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna 5 sierpnia 2013 roku. Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji znacząco wyróżnił się na tle funduszy o podobnej strategii, osiągnął w miesiąc najwyższy wynik wynoszący 6,04%. Subfundusz EQUES Akcji zyskał na wartości w poprzednim miesiącu 8,10% i był najlepszym funduszem akcji polskich.

Poniżej prezentujemy stopy zwrotu wszystkich subfunduszy EQUES SFIO w horyzoncie 12M i 3M:

Nowa oferta Banku ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukującym alternatywnych możliwości inwestowania. Produkt oszczędnościowo-inwestycyjny zapewni wysoki zysk z lokaty i równocześnie da szansę na jego powiększenie dzięki inwestycji w fundusze inwestycyjne. Minimalna kwota wymagana, by móc skorzystać z pakietu to 10 tys. zł. Bank nie ogranicza maksymalnej wysokości inwestycji w pakiet Lokaty z funduszem ani liczby pakietów, jakie może nabyć jedna osoba.

Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku. Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Do najmocniejszych stron oferty Banku, dedykowanej tym segmentom klientów należą: nowoczesna i przyjazna dla klienta platforma e-bankingowa, konkurencyjna oferta depozytowa, a także bardzo atrakcyjna oferta dla firm mikro.

Dziękujemy naszym Inwestorom za zaufanie i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami subfunduszy EQUES SFIO na stronie:www.eitfi.pl/fundusze-otwarte.html