13.09.2013

Fundusze zarządzane przez EQUES INVESTMENT TFI S.A. w ofercie Spółki Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie subfundusze EQUES SFIO: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny dołączyły do oferty podmiotu z grupy Domu Maklerskiego BDM S.A. - spółki Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.

Subfundusze tworzące parasol EQUES SFIO, które zaoferują Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. swoim klientom, od wielu miesięcy wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. W tabeli poniżej prezentujemy stopy zwrotu tych funduszy za ostatnie 3 i 12 m-cy.

Źródło: Obliczenia własne EQUES Investment TFI SA

Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wealth management, zapewniając swoim klientom prywatnym i instytucjonalnym zoptymalizowane, indywidualnie dopasowane do ich potrzeb rozwiązania finansowe. Tworzy ją zespół profesjonalnych i kompetentnych specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w czołowych instytucjach finansowych. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek oraz tytułów uczestnictwa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) numer PW/DFI/W/4031-118-1-6410/U/2009 z dnia 19 grudnia 2006 r. W swojej ofercie posiada blisko 400 produktów 24 firm inwestycyjnych.

Mamy nadzieję, że profesjonalizm i pasja obydwu zespołów przyczynią się do wzrostu zadowolenia Inwestorów. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą subfunduszy EQUES SFIO na stronie: www.eitfi.pl/fundusze-otwarte.html.