Aktualności

05.12.2013 "Milion w portfelu": Jak zarobić ponad pół miliona w rok?

4/12/2013/Analizy Online: „Tomasz Korab rozpoczął wirtualne inwestycje w programie Milion w portfelu rok temu. Od tego czasu jego portfel zyskał +59,7%. W samej 15-tej edycji stopa zwrotu wyniosła +7,4%. Akcje stanowiły blisko 60% portfela i to one zadecydowały o tak dobrym wyniku.”

22.10.2013 21/10/2013/Analizy Online: Postawili na akcje, liczą zyski - podsumowanie 14 edycji Miliona w portfelu

„ Czternasta edycja programu „Milion w portfelu” okazała się drugą najlepszą odsłoną w historii. Średni zysk wszystkich portfeli od początku programu wyniósł ponad +20%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły portfele Sebastiana Buczka (+79%), Tomasza Koraba (+49%) , Piotra Sawali (+48%) oraz Sylwii Jaśkiewicz (+47%). ”

27.09.2013 "Milion w portfelu": Inwestycja Tomasza Koraba zyskuje już 50%

24/09/2013/Analizy Online: „Portfel wiceprezesa Eques Investment TFI zarobił w ciągu dwóch miesięcy +11,3%. Stopa zwrotu od debiutu w „ Milionie w portfelu ” w listopadzie zeszłego roku sięgnęła już blisko +50%. Tak dobry wynik w ostatniej edycji to przede wszystkim efekt kilkudziesięcioprocentowych wzrostów notowań wybranych spółek, a także dobrych wyników funduszy Eques Akcji oraz Eques Aktywnej Alokacji.”

13.09.2013 Fundusze zarządzane przez EQUES INVESTMENT TFI S.A. w ofercie Spółki Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie subfundusze EQUES SFIO: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny dołączyły do oferty podmiotu z grupy Domu Maklerskiego BDM S.A. - spółki Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.

06.08.2013 Do Zarządu EQUES INVESTMENT TFI SA dołączyła Marta Gajęcka, która objęła funkcję Prezesa Zarządu.

Marta Gajęcka w latach 2007-2010 była Wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu, a także Zastępcą Gubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Z EQUES INVESTMENT TFI SA Marta Gajęcka związana jest od stycznia 2013 r., kiedy to została powołana do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa.

06.08.2013 Fundusze zarządzane przez EQUES INVESTMENT TFI, lidera rankingu Dziennika Gazeta Prawna, w nowym produkcie oszczędnościowo-inwestycyjnym Meritum Banku

Pragniemy poinformować o wprowadzeniu do oferty Meritum Banku lokaty połączonej z inwestycją w wyselekcjonowane subfundusze EQUES Aktywnej Alokacji oraz EQUES Akcji, wchodzące w skład funduszu parasolowego EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

31.07.2013 Fundusze zarządzane przez EQUES Investment TFI dostępne na platformie internetowej kolejnego dystrybutora.

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj jednostki uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny można nabywać również na internetowej platformie transakcyjnej naszego nowego dystrybutora – Platinum Fund 24 SA.

17.07.2013 Kolejny sukces Tomasza Koraba w „Milionie w portfelu” - jego portfel jako jedyny na plusie

15/07/2013/Analizy Online: „Milion w portfelu: Tylko jeden portfel na plusie.” Wśród uczestników, którzy gościli w ostatnim tygodniu w programie „Milion w Portfelu” najwięcej powodów do zadowolenia miał Tomasz Korab z Eques Investment TFI, którego portfel zarobił +12,7%. Najbardziej dochodową pozycją okazała się spółka Pelion (+50,3%). Pomimo, iż uczestnik gości w programie od niespełna 9 miesięcy, jego portfel zdołał już zarobić ponad +33%.